Heeft u vragen over een nalatenschap?

De nalatenschap van een dierbare, het is iets waar u waarschijnlijk niet al te vaak mee te maken krijgt. Toch wilt u dit zo goed mogelijk doen om zo uw respect aan de overleden persoon te bewijzen, maar u moet met nogal wat zaken rekening houden. Als u gaat erven dan is er kans dat u ook verantwoordelijk wordt voor het afhandelen van de erfenis en dan zijn er ook nog de erfbelastingen. Laten we eens beginnen met de erfenis, hoe vervelend het ook lijkt maar een een erfenis brengt nu eenmaal niet het beste in mensen naar boven. Dit is uiteraard om de reden waarover veelal ruzie ontstaat en dat is geld. Het is dus erg belangrijk om proberen kalm en rationeel te blijven handelen, lopen de spanningen of de emoties te hoog op neem dan even een paar minuten voor uzelf. Dit zal niemand u kwalijk nemen, het afhandelen van de nalatenschap van een overleden persoon is een emotionele gebeurtenis en daar hoort nu eenmaal verdriet bij. De meeste erfenissen worden dan ook zonder problemen verdeelt, lukt het echt niet en lopen de spanningen te hoog op dan kunt u zich wenden tot de rechter om zo de afhandeling van de erfenis te realiseren, uiteraard hopen we voor u en de andere nabestaanden dat het niet zover hoeft te komen.

Een nalatenschap afhandelen is een emotionele gebeurtenis

Bij de bovenstaande tekst zijn we ervan uitgegaan dat u de nalatenschap accepteert, u kunt de erfenis ook verwerpen. Om daarin een goede keuze te maken is er het ‘Recht van beraad‘, hiermee heeft u drie maanden de tijd om een beslissing te nemen of u wilt gaan erven of niet. Accepteert u de erfenis dan zult u ook geconfronteerd worden met de erfbelasting, dit werden eerder de successierechten genoemd. U moet dus belasting betalen over het geërfde geld en ook de goederen, hoeveel dit is hangt af van de relatie met de overledene. Bent u de een kind van een overleden persoon dan betaald u aanzienlijk minder dan als u bijvoorbeeld de neef zou zijn. Er komt dus nogal wat kijken bij het afhandelen van een nalatenschap, we willen dus nogmaals op het hart drukken dat er zeker bij deze zaken geen domme vragen zijn. Twijfelt u vraag dan advies aan een expert, zo kan een belastingadviseur u bijvoorbeeld helpen bij het afhandelen van de erfbelastingen. Neemt u te aller tijde rustig en weloverwogen uw beslissingen en overleg dit ook altijd goed met de overige erfgenamen, dit kan veel narigheid en conflicten voorkomen. Wij wensen u in ieder geval veel sterkte.

Geef een reactie