Netelroos

Urticaria, netelroos of galbulten is een jeukende huidaandoening die wordt gekenmerkt door vluchtige papels of plaques. Veelal verdwijnen de individuele huidafwijkingen binnen 24 uur zonder restafwijking. Urticaria, netelroos of galbulten kan gepaard gaan met angio-oedeem. Dit is ook een vluchtige, jeukende maar vaak ook pijnlijke aandoening waarbij de histopathologische veranderingen niet zijn gelokaliseerd in de dermis (lederhuid), zoals bij urticaria, netelroos of galbulten. Bij angio-oedeem is deze gesitueerd in de diepe dermis en subcutis (= de laag die net onder de huid is gelegen).

Angio-oedeem kan trouwens ook zonder urticaria, netelroos of galbulten voorkomen. Als er enkel angio-oedeem aanwezig is, moet men denken aan een afwijking die erfelijk kan zijn bepaald of verworven is. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen een acute en chronische urticaria. Dit is afhankelijk van de duur van de aandoening. De grens wordt over het algemeen gelegd bij een duur van ongeveer zes weken.

Urticaria, netelroos of galbulten uit zich vaak als allergische reactie. Dit kan een allergische reactie zijn op diverse allergenen. Voorbeelden zijn een allergische reactie op een geneesmiddel, een voedsel allergeen of een inhalatie allergeen. Ook contact met stoffen waar men allergisch voor is, kan leiden tot een allergische reactie die zich uit in de vorm van urticaria, netelroos of galbulten. Overigens kan deze aandoening ook van niet-allergische aard zijn. Vaak wordt zelfs helemaal geen oorzaak gevonden voor deze huidklachten.

Bij ongeveer één op de tien patiënten gaan acute klachten over in chronische. Helaas blijft ook bij een groot deel van deze groep de oorzaak onbekend. Men spreekt in deze gevallen van een zogenaamde ‘chronische idiopatische urticaria’.

(40)

Geef een reactie