Een offerte webdesign, welke informatie heeft men nodig?

Wanneer u een webdesign wil laten ontwikkelen is het steeds belangrijk om de potentiële webdesigner(s) van bepaalde informatie te voorzien. Veel mensen en bedrijven willen dat de webdesigner zelf de nodige voorstellen uit zijn of haar mouw schudt, maar dat is lang niet altijd even eenvoudig. Vooral wanneer u een offerte webdesign wenst aan te vragen kan het geen kwaad om eerst voor uzelf even uit te maken wat u precies van het webdesign verwacht. Op deze manier kunt u, uw eisen overmaken aan de webdesigner en weet deze perfect waar hij rekening mee dient te houden. We vertellen u in dit artikel graag welke informatie u zeker en vast niet over het hoofd mag zien wanneer u een offerte webdesign wenst aan te vragen.

Hoe een offerte webdesign aanvragen?
Het spreekt voor zich dat nagenoeg alle webdesigner over een eigen website beschikken. Op hun website zijn doorgaans steeds de nodige contactgegevens terug te vinden. Indien u graag een offerte wenst te ontvangen voor een bepaald webdesign, dan kunt u dat doen door gebruik te maken van deze gegevens. Over het algemeen worden dergelijke aanvragen wel steeds per e-mail gedaan. Diverse webdesigners bieden hun klanten eveneens de mogelijkheid om de kostprijs van een (standaard) webdesign meteen te berekenen op hun website. Een dergelijke berekening kan geautomatiseerd zijn, maar kan ook plaatsvinden op basis van een aantal specifieke prijzen die worden aangegeven.

Voorwaarden van een offerte webdesign
Wanneer u op een bepaald ogenblik een offerte webdesign heeft ontvangen is het voor u als klant niet onbelangrijk om rekening te houden met verschillende voorwaarden die aan de offerte zijn verbonden. Net als andere offertes zijn ook de webdesign offertes immers steeds slechts voor een beperkte periode geldig. Wanneer u niet binnen die periode de dienst in kwestie afneemt bestaat het risico dat u te maken zult krijgen met andere voorwaarden waaronder ook een andere (hogere) kostprijs.

(18)

Een website is mondiaal, webdesign juist regionaal

Het klinkt tegenstrijdig: een website als mondiaal instrument met een regionale focus. Toch is het niet meer dan logisch, omdat iedere regio z’n eigen elementen heeft. Taalgebruik, humor, kleurgebruik wellicht en zeker ook de vindbaarheid. Bovendien roept regionale herkenning vertrouwen op; reden voor webdesigners om zich volledig op hun eigen regio te focussen.

Het ligt dus voor de hand dat de meeste webdesigners zichzelf vindbaar maken in hun eigen streek. Het werkt makkelijker en zorgt voor een stabiel netwerk. Een webdesigner in de regio 024 zal zich dus kenbaar maken met zoekwoorden als ‘webdesign Nijmegen’. Iemand in de regio 026 zal dit met Arnhem doen enzovoorts. Een goed webdesigner of reclamebureau gaat bovendien graag voor persoonlijk contact, dus is de klant bedienen in eigen regio iets wat altijd de voorkeur heeft.

Webdesign is natuurlijk online werk – een website is mondiaal toegankelijk – toch is het evenzeer mensenwerk als de zorg; klantcontact is dus essentieel. Uit een Amerikaans onderzoek van een groot marketingbedrijf (uit 2012) kwam naar voren dat bij mensen die een website willen laten bouwen, 85% dit hoe dan ook wil laten doen door een webdesigner uit de eigen omgeving.

Zaken als klantcontact, een persoonlijke benadering en betrouwbaarheid kwamen als drijfveren naar voren in dat onderzoek. Het is dus logisch dat daaropvolgend het gros van de webdesigners de zoekmachine optimalisatie richt op de eigen regio. Ook dat is naar voren gekomen in diverse onderzoeken, waaronder Nederlandse. De verwachting is dat deze regionale focus alleen maar verder zal toenemen, mede door de groeiende concurrentie en de behoefte aan een herkenbaar en vast netwerk – voor zowel de webdesigner als de (potentiële) klant.

(12)