Waarom zou je kiezen voor een vereffenaar?

Een vereffenaar van een testament moet veel belangrijke taken uitvoeren. Het is het beste om goed na te denken voordat je er een benoemt of deze verantwoordelijkheid aanvaardt. 

Wat is een vereffenaar? 

De vereffenaar is verantwoordelijk voor het beheer van de nalatenschap van een overleden persoon. De vereffenaar zorgt ervoor dat de wensen in het testament worden gerespecteerd, inclusief het verdelen van de erfenis. Als er geen testament is, zal de vereffenaar de activa van de nalatenschap verdelen volgens de geldende wetgeving.

De vereffenaar kan veel beslissingen nemen, waaronder het bedrag dat wordt toegewezen aan begrafeniskosten. De vereffenaar bezit echter niet de activa van de overledene, maar beheert deze alleen tijdens het regelen van de nalatenschap.

Wie kan een vereffenaar zijn?

U kunt dit zelf kiezen, zolang hij of zij de wettelijke leeftijd heeft. In het ideale geval moet u ervoor zorgen dat deze persoon de rol op zich wil nemen.

Als u geen testament hebt, zijn uw wettelijke erfgenamen uw vereffenaars. Ze kunnen deze rol samen vervullen, of slechts één vereffenaar bij stemming aanwijzen.

Een vriend of familielid die in het buitenland woont, kan ook worden genoemd als vereffenaar. Dit kan echter zeer nadelig zijn. Qua belastingheffing lijkt het alsof er geld naar een ander land wordt overgemaakt. En dat kan leiden tot een veel zwaardere belastingaanslag.

Hoe een vereffenaar kiezen?

De persoon die deze rol op zich neemt, moet in uw testament worden genoemd. Je kunt meer dan één persoon kiezen, maar het is niet aan te raden. Omdat twee of meer partijen unaniem beslissingen moeten nemen, kunnen ze een wegversperring vormen in gevallen waarin ze het niet eens zijn. Het is ook mogelijk om een ​​vervangende vereffenaar aan te wijzen, die het overneemt als de gekozen persoon de rol niet kan vervullen of weigert.

Na een beneficiaire aanvaarding zijn in feite alle erfgenamen vereffenaar. Zij kunnen er echter voor kiezen een vereffenaar door de rechter te laten benoemen. Een door de rechter benoemde vereffenaar treedt in de plaats van de erfgenamen en vertegenwoordigt hen in en buiten rechte. De erfgenamen kunnen dan niet over de nalatenschap beschikken zonder de medewerking van de vereffenaar of zonder een machtiging van de kantonrechter.

Wat zijn de vereisten?

De wet legt verschillende verplichtingen op, zoals handelen in het belang van de erfgenamen en het laten groeien van de activa van de nalatenschap. Vanzelfsprekend moet de vereffenaar ook de wensen respecteren die in het testament van de overledene zijn geuit. Als er een belangenconflict ontstaat, moet de vereffenaar de belangen van de begunstigden boven die van hem stellen.

Heeft u vragen over een nalatenschap?

De nalatenschap van een dierbare, het is iets waar u waarschijnlijk niet al te vaak mee te maken krijgt. Toch wilt u dit zo goed mogelijk doen om zo uw respect aan de overleden persoon te bewijzen, maar u moet met nogal wat zaken rekening houden. Als u gaat erven dan is er kans dat u ook verantwoordelijk wordt voor het afhandelen van de erfenis en dan zijn er ook nog de erfbelastingen. Laten we eens beginnen met de erfenis, hoe vervelend het ook lijkt maar een een erfenis brengt nu eenmaal niet het beste in mensen naar boven. Dit is uiteraard om de reden waarover veelal ruzie ontstaat en dat is geld. Het is dus erg belangrijk om proberen kalm en rationeel te blijven handelen, lopen de spanningen of de emoties te hoog op neem dan even een paar minuten voor uzelf. Dit zal niemand u kwalijk nemen, het afhandelen van de nalatenschap van een overleden persoon is een emotionele gebeurtenis en daar hoort nu eenmaal verdriet bij. De meeste erfenissen worden dan ook zonder problemen verdeelt, lukt het echt niet en lopen de spanningen te hoog op dan kunt u zich wenden tot de rechter om zo de afhandeling van de erfenis te realiseren, uiteraard hopen we voor u en de andere nabestaanden dat het niet zover hoeft te komen.

Een nalatenschap afhandelen is een emotionele gebeurtenis

Bij de bovenstaande tekst zijn we ervan uitgegaan dat u de nalatenschap accepteert, u kunt de erfenis ook verwerpen. Om daarin een goede keuze te maken is er het ‘Recht van beraad‘, hiermee heeft u drie maanden de tijd om een beslissing te nemen of u wilt gaan erven of niet. Accepteert u de erfenis dan zult u ook geconfronteerd worden met de erfbelasting, dit werden eerder de successierechten genoemd. U moet dus belasting betalen over het geërfde geld en ook de goederen, hoeveel dit is hangt af van de relatie met de overledene. Bent u de een kind van een overleden persoon dan betaald u aanzienlijk minder dan als u bijvoorbeeld de neef zou zijn. Er komt dus nogal wat kijken bij het afhandelen van een nalatenschap, we willen dus nogmaals op het hart drukken dat er zeker bij deze zaken geen domme vragen zijn. Twijfelt u vraag dan advies aan een expert, zo kan een belastingadviseur u bijvoorbeeld helpen bij het afhandelen van de erfbelastingen. Neemt u te aller tijde rustig en weloverwogen uw beslissingen en overleg dit ook altijd goed met de overige erfgenamen, dit kan veel narigheid en conflicten voorkomen. Wij wensen u in ieder geval veel sterkte.