We hebben er allemaal weleens iets gehoord over auteursrechten, maar wat is een auteursrecht nu precies en wat kun je doen als je van mening bent dat het auteursrecht is geschonden? Als je merkt dat iemand inbreuk heeft gemaakt op je auteursrecht dan kun je daartegen stappen ondernemen op verschillende manieren. Maar eerst zullen we toelichten wanneer er eigenlijk echt sprake is van inbreuk op auteursrechten in juridische zin.

Wat is auteursrecht?

Voordat we dieper ingaan op inbreuk op auteursrecht is het natuurlijk van belang om eerst helder te krijgen wat auteursrecht precies is en wat eronder valt.
Artikel 1 van de Auteurswet geeft de volgende definitie: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet)
Auteursrecht is met andere woorden het alleenrecht van de vervaardiger van een werk op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst om te bepalen of het werk gepubliceerd wordt of eventueel gereproduceerd.

Wanneer inbreuk auteursrecht?

Het gevolg daarvan is dus dat degene die zonder toestemming van de eigenaar zijn of haar werk publiceert of kopieert inbreuk maakt op het auteursrecht van de vervaardiger. Als iemand bijvoorbeeld een boek schrijft en hele passages uit jouw boek overneemt zonder bronvermelding, dan is er duidelijk sprake van inbreuk op het auteursrecht. Hetzelfde geldt voor het geval iemand zonder jouw toestemming jouw foto’s gebruikt in een tijdschrift of op internet zonder bronvermelding. Maar pas op, ook met bronvermelding kan er sprake zijn van inbreuk op het auteursrecht. De bronvermelding op zich wil namelijk zeker niet zeggen dat de eigenaar van het werk ook daadwerkelijk toestemming heeft gegeven tot publicatie of reproductie.

Auteursrecht handhaven

We gaan niet verder in op alle ins en outs rond het begrip inbreuk op auteursrecht maar gaan verder met het bespreken van de mogelijkheden die er zijn als er inbreuk wordt gemaakt. Welke stappen kun je ondernemen als er inbreuk is gemaakt op je auteursrecht? Je kunt eerst zonder tussenkomst van een rechter proberen om de zaak te regelen met de overtreder, bijvoorbeeld te sommeren de foto van internet te halen of het boek uit de handel te nemen. Je kunt dan zelf een brief schrijven naar de tegenpartij met je eis maar ook een advocaat dit laten doen. Verstandig is om een dergelijke brief in ieder geval altijd aangetekend te versturen. We hebben het dan over relatief kleine bedragen.

Gaat het om veel geld en/of grotere belangen dan is het verstandig om een juridische procedure te starten. De rechter kan dan de tegenpartij met de wet in de hand dwingen om bijvoorbeeld het werk van de vervaardiger te reproduceren en te verspreiden.