Landmeten

Wanneer u land op wil meten voor bijvoorbeeld je huis, je bedrijf of heel wat anders. Kunnen wij u veder helpen en dat doen we graag. Landmeten is het verzamelen van data om het daarna om te zetten naar een tekening. Een soort visuele benadering van de werkelijkheid. Of andersom: Landmeten kan een toekomstige situatie zichtbaar maken. Om de klant een zo duidelijk mogelijk tekening te kunnen presenteren heeft de landmeter een goed begrip van infrastructuur. Landmeten is immers een kwestie van meten met de goede maat. Dit waarborgt kwaliteit en bij VanderHelm bent u goed voor alle voorkomende landmeetkundige werkzaamheden. Onze landmeters kunnen met behulp van deformatiemetingen onder andere de zettingen monitoren bij aangebrachte monitoren. Landmeten gaat ook over ondergrondse infrastructuur. Wij graven regelmatig proefsleuven om kabels en leidingen digitaal duidelijk vast te kunnen legen of worden er inspectieputten met de bijhorende BOB maten ingemeten. De landmeters gebruiken Leica apparatuur waarbij zij beschikken over GPS, Total Station en digitale waterpas. Bij het landmeten maken ze gebruik van het landelijk dekkend referentienetwerk voor GPS van LNR Globalcom. Voor het verwerken van de inmeetgegevens wordt gebruik gemaakt van AutoCAD en LisCAD en kunnen metingen omgezet worden naar Microstation. Zo kan elk gewenst formaat geleverd worden aan de klant. De landmeters van VanderHelm breiden zich goed voor bij elke klant, ze weten welke informatie de klant uiteindelijk wil. VanderHelm wil graag dat de klanten goed met onze meetresultaten om kan gaan. Kort gezegd: inmeten, nulmetingen, hoeveelheidberekeningen, monitoren, bouwmaatvoering, uitzetten, tekenen en deformatiemetingen zijn bekende elementen voor de landmeters van VanderHelm.  Het is een goed keus om met ons te werken als het gaat om landbouw. Wij doen het graag voor u.

Wil je meer informatie of wil je contact met ons opnemen ga dan naar onze website, en wij helpen u graag veder.

 

Geef een reactie