Wat zijn normale bloedsuikerwaarden?

Diabetes Mellitus (ook wel suikerziekte genoemd) is een stoornis in de stofwisseling waarbij door een tekort aan het hormoon insuline de bloedglucosespiegel stijgt.

Veelvoorkomende symptomen bij suikerziekte zijn onder andere:

  • acetongeur van de adem
  • veel dorst hebben
  • veel plassen
  • gewichtsverlies om onverklaarbare redenen
  • moeheid en weinig puf hebben
  • last van de ogen (branderig gevoel, wazig zien)
  • slecht genezende wondjes

Om een diagnose vast te stellen is het meten van de bloedsuikerspiegel in het laboratorium noodzakelijk. Na een verwijzing van de huisarts kun je bloed laten afnemen in het ziekenhuis.

Tijdens het onderzoek wordt er vaak een buisje bloed afgenomen om vervolgens de glucosewaarden te bepalen.

Op basis van de bloedsuikerwaarden kan er bekeken worden wat een eventuele afwijking is.

Wat zijn nou normale bloedsuikerwaarden?

Een normale nuchtere waarde (ten minste 8 uur voorafgaand aan het onderzoek niet gegeten) ligt tussen de 4 en de 5,6 mmol/l.

Bij gezonde onbehandelde personen schommelen de bloedglucosewaarden ongeveer tussen de 4 en 8 mmol/l (net na een maaltijd).

Onder de 6,0 mmol/l is er geen sprake van diabetes.

Indien er sprake is van een nuchter glucose tussen de 6 en de 7 mmol/l dan spreken we van een “gestoord nuchter glucose”.

Dit kan dan een voorstadium van diabetes mellitus kan zijn en enige voorzichtigheid is dan geboden.

Er wordt dan aangeraden om de bloedsuikerspiegel dan met enige regelmaat, bijvoorbeeld jaarlijks, te controleren.

Er zijn twee verschillende types van diabetes mellitus die worden onderscheiden;

type 1 (insuline tekort) en type 2 (verminderde werking van insuline)

Type 2 is de meest voorkomende vorm van suikerziekte.

Deze aandoening komt relatief vaak voor in de Westerse wereld en kenmerkt zich ook wel als welvaartsziekte.

In Nederland zijn op dit moment bijna 1 miljoen mensen met diabetes waarvan het merendeel (90%) diabetes type 2 heeft.

De verwachtingen van het RIVM zijn dat, bij ongewijzigd beleid, het aantal mensen met diabetes in 2025 stijgt tot 1,3 miljoen. Het is een zogenaamde ‘welvaartsziekte’ die niet onderschat moet worden.

Geef een reactie