Belbin Test

De belbin test is ontwikkeld door Meredith Belbin. Meredith Belbin was een Britse wetenschapper die interesse had in het functioneren van groepsgedrag en het individuele gedrag. Om hier meer over te weten te komen heeft Belbin een onderzoek gestart samen met drie andere wetenschappers. Het onderzoek heeft uiteindelijk 7 jaar geduurd.

Tijdens de 7 jaar, die het onderzoek duurde zijn er verschillende rollenspellen georganiseerd om zo de perfecte teamrollen samen te kunnen stellen. Deze teamrollen zouden er voor gaan zorgen dat iedereen binnen een team altijd de beste rol op zich zou kunnen nemen, en de teamleden zo perfect op elkaar aan zouden sluiten. Tegenwoordig wordt de Belbin test nog veel gebruikt. Door gebruik te maken van de test komen alle sterke en zwakke punten van alle teamleden naar voren. Deze punten zorgen ervoor dat iedereen een rol binnen het team kan vervullen en het team zo perfect wordt aangevuld.

Teamrollen

Het onderzoek dat Meredith Belbin heeft uitgevoerd laat uiteindelijk 8 teamrollen zien. De rollen die gevormd zijn, zijn als volgt. Als eerst is er de voorzitter. De voorzitter leidt het team. Dan kennen we een brononderzoeker, en deze is de netwerker van het team. Binnen het team is er ook ruimte voor een plant. Een plant is het creatieve brein binnen het team. Ook kent het team een monitor. Een monitor legt alles op een weegschaal en maakt dan een goede beslissing. Een andere rol is een vormer. Een vormer kan worden gezien als een tweede leider binnen het team. De overige rollen zijn een bedrijfsman, groepswerker en zorgdrager. Een bedrijfsman zorgt er voor dat alle overige taken die vaak blijven liggen worden gedaan. Een groepswerker tont veel belangstelling in de overige teamleden en een zorgdrager houdt ook voor detail. Door middel van deze rollen zal een team goed kunnen samenwerken en zal alles wat een team op zich neemt tot een goed einde komen.

(28)

Geef een reactie