Het injecteren van bouwmaterialen bij gebouwen wordt om verschillende redenen uitgevoerd. Een bekende techniek is het injecteren van scheuren, o.a. in beton en gewapend beton. Hiervoor worden reactieharsen gebruikt welke de sterkte terug kunnen brengen of lekkages afdichten.

Een andere techniek wordt gebruikt om de sterkte van o.a. metselwerk door injectie en verankering te verbeteren. Ook zijn er injectietechnieken welke leiden tot volledige verzadiging van het behandelde materiaal. Deze techniek wordt voor hout, natuursteen en metselwerk veelvuldig toegepast, voorzien van de noodzakelijke biociden, voor zwambestrijding en met verstevigende eigenschappen.

Technieken
In dit artikel gaat het over metselwerk waar sprake is van een gering of hoog vochtgehalte, ontstaan door het ontbreken van een vochtkering. Als afdichting moeten er bij dit soort objecten maatregelen worden getroffen, zowel verticaal als horizontaal.

Als horizontale afdichting zijn er principieel twee verschillende technieken om een curatieve afdichting aan te brengen. De ene techniek, de zogenoemde ’’mechanische’’ techniek; hierbij wordt het metselwerk blootgelegd en een afdichting aangebracht.

De tweede techniek bestaat uit de zogenoemde boorgateninjectiemethode. Bij deze techniek word een via geboorde gaten injectievloeistoffen ingebracht zodat er dwars door de muur heen een horizontale afdichting wordt gecreëerd.

Twintigste eeuw
Door horizontale afdichtingen werden in het begin van de twintigste eeuw maatregelen getroffen tegen optrekkend vocht. Zelden vindt men in muren van ouderen gebouwen een capillaire dicht laag (lood, lei, steen, hele dichte, harde natuursteen, klinkers e.d.).

Capillair optrekkend vocht is veelal een wezenlijke factor in de totale vochthuishouding van oud metselwerk. Andere factoren zijn particiële lekkages, zijdelings indringend vocht uit de bodem, regendoorslag van de gevel, spatwater ter plaatse van de sokkel, condensvorming bij koudebruggen en hygroscopisch vocht door zouten.

Wilt u meer informatie over injectietechnieken? Neem dan een kijkje op de website van
C. Kornuyt BV.

Geef een reactie