Zelf bepalen wanneer je op vakantie wil gaan met je kinderen klinkt ideaal, maar zijn flexibele schooltijden ook goed voor kinderen? De Tweede Kamer buigt zich over het wel of niet invoeren van flexibele schooltijden. Ouders, kinderen en scholen zien het plan wel zitten, maar de onderwijsinspectie heeft hier zijn vraagtekens bij met het oog op de ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen van scholen waar momenteel al flexibele schooltijden zijn ingevoerd, halen gemiddeld een lager niveau dan voorheen terwijl ze heus niet de hele dag kindertijdschriften aan het lezen zijn en spelletjes spelen.

Kinderen met zorgvraag

Scholen die de flexibele onderwijstijden hebben geïntegreerd, zijn over het algemeen bijna het hele jaar open, behalve met kerst. Toch merkt ook de schoolleiding de daling in niveau van de leerlingen, hoewel deze scholen juist wel meer groeien. Vooral voor kinderen die een zorgvraag hebben, zijn flexibele schooltijden een uitkomst. Directeur Van der Most van de basisschool de SterrenSchool in Apeldoorn heeft er nog wel vertrouwen in. Het enige dat hij vraagt is meer tijd om het onderwijs door te ontwikkelen en de cijfers op een andere manier te interpreteren. Ook de ouders van de leerlingen van de SterrenSchool staal pal achter zijn standpunt.

Daling kwaliteit

De onderwijsinspectie focust zich enkel op de kwaliteit en niet de groei van de scholen. Het is zeer aannemelijk dat dat laatste ten grondslag ligt aan de daling van niveau bij de leerlingen. Daarentegen is er niet bij elke school met flexibele onderwijstijden een daling in niveau merkbaar. De scholen waarbij een flinke daling in kwaliteit te zien was, waren scholen die flink zijn toegenomen in leerlingenaantallen. Dat zou de dip kunnen verklaren, wat zich nu weer aan het herstellen is.

D66

D66 vind het niet nodig het experiment te verlengen en de scholen nog een kans te geven om te verbeteren, maar elke school zou het direct moeten kunnen invoeren als ze dat willen. Niet alleen zullen ouders en leerlingen met meer plezier naar school gaan, ook zal hun betrokkenheid omhooggaan. Bovendien kan er meer persoonlijke aandacht aan het individu worden besteed, omdat de klassen niet overvol zitten. Dat zijn gegronde redenen om vóór de invoering van flexibele onderwijstijden.

Geef een reactie