Als u een onderneming runt met personeel in dienst bent u verplicht een loonadministratie bij te houden. Wat komt er bij kijken bij het opzetten van een salaris administratie afdeling?
Wat is ervoor nodig en wat zijn de aandachtspunten? Is het beter om de taak uit te besteden of toch liever zelf doen? Lees alles wat u moet weten over het opzetten van een salarisadministratie.

Wat is een salarisadministratie?
Wanneer u 1 of meer werknemers in dienst neemt, moet u een loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om ons de juiste gegevens te kunnen verstrekken. Een salarisadministratie is een map per medewerker met daarin belangrijke formulieren. Deze hebben betrekken op het loon en andere uitkeringen.

De salarisadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. De Belastingdienst heeft een aantal formulieren verplicht gesteld voor iedere loonadministratie. De administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is onder meer nodig om ons de juiste gegevens te kunnen verstrekken.
Het gaat hierbij om:
De loonbelasting
De salarisstrook
De jaaropgave
Een overzicht van vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen
beschikkingen en/of verklaringen
Loonbestanddelen in eindheffing
Afdrachtsverminderingen

Een uitgebreide beschrijving vindt u op de Belastingdienst.

Zelf doen of outsourcen aan een salarisadministratie kantoor?
Iedere ondernemer met personeel ontkomt dus niet aan een salarisadministratie. U als ondernemer bent druk met andere bedrijfsactiviteiten en wilt het liefst zo min mogelijk tijd besteden aan de salarisadministratie. Het is van belang dat de salarisadministratie op orde is, bij controle van de Belastingdienst moet u alles gedocumenteerd hebben. U kunt ervoor kiezen om de salarisadministratie zelf te beheren of kiezen om een samenwerking aan te gaan met een gespecialiseerd salarisadministratie kantoor.

Besteed u tijd bewust
Het is belangrijk voor u als ondernemer dat u bezig blijft met uw corebusiness. Zorg ervoor dat de
salarisadministratie niet uw dag gaat beheersen. Het is ook mogelijk om een gedeelte uit te besteden, vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij een salarisadministratie kantoor. Het belangrijkste is dat u blijft doen waar u goed in bent, ondernemen.

Meer weten over het opzetten van een salarisadministratie? Bekijk de website van de belastingdienst.