Leer nu doeltreffend spreken door middel van een training

Effectief communiceren om eerder onderling begrip te hebben, goals sneller te bereiken en de samenwerking te optimaliseren.

Leer nu anders communiceren door onze training!

Contact! Alles valt of staat ermee. Door onze communicatietraining te bij te wonen zul je zien, dat jij je meer bewust wordt van hoe je overkomt op anderen, maar ook wat de indruk van anderen op jezelf is. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om je persoonlijke houding goed in te zetten, zodat er eerder onder elkaar begrip zal zijn, de samenwerking verbetert en doelen sneller bereikt zullen worden. Geen eindeloos gebabbel, maar efficiënt en effectief spreken. Dit bespaart je veel discussies en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek bestemd om als gezelschap, afdeling of afdeling te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de training Effectief Communiceren ook voor individuen door middel van open aanmelding.

Opbouw workshop Effectief Communiceren:

In onze communicatietraining leer je te letten op subtiele non-verbale reacties, zodat je die kunt aangrijpen om effectief te spreken. Je leert beter te waarnemen wat je bij andere personen oproept, en of dat is wat je wilt oproepen. Je leert doelgericht te werken aan een sfeer van vertrouwen en verbondenheid door je communicatie (lichaamshouding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) af te stemmen op de onbewuste respons van anderen. Je leert haalbare doelen onder woorden te brengen die toetsbaar zijn en in een groter geheel verantwoord zijn. Deze thema’s worden dan tevens in deze communicatietraining aangehaald:

  •  het maken van aannames of veronderstellingen
  •  verbale- en non-verbale communicatie
  •  behoefte aan juist zijn
  •  patronen en gewoonten

Wat krijg ik?

Je krijgt een boeiend programma waarin theorie en praktijkgerichte oefeningen elkaar afwisselen. We staan stil bij non-verbale communicatie en het belang van correct waarnemen. Je gaat leren correct te kijken in plaats van pal op te vatten? Je leert ook hoe je krachtiger communiceert door je mededeling non-verbaal te ondersteunen.

Daarnaast vragen als; Welke signalen zenden we naar anderen uit?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn partner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf terugkoppeling, zonder me aangevallen te voelen?

 

De training Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven vergroot worden naar meerdere dagdelen of een onderdeel zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatieworkshop te bestuderen zul je opmerken, dat jij je meer doelbewust wordt van hoe je overkomt op anderen, maar ook wat het effect van anderen op jezelf is. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om je persoonlijke gedrag hoogst in te zetten, zodat er eerder onder elkaar begrip zal zijn, de samenwerking verbetert en doelen sneller bereikt zullen worden. Geen oeverloos gebabbel, maar doelmatig en krachtig spreken. Dit bespaart jou heel wat onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze training is bij uitstek bestemd om als gezelschap, team of team te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de training Effectief Communiceren ook voor individuen door middel van open aanmelding.

(21)

Geef een reactie