De beste huiswerkbegeleiding vindt u bij AFTER’S COOL!

Huiswerkbegeleiding van AFTER’S COOL

Huiswerkbegeleiding is voor ieder kind wel een beetje spannend. Het is daarom belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en prettig bij AFTER’S COOL. Daarom willen we uw kind in een vertrouwde en gezellige omgeving gestructureerd hun huiswerk laten maken. De huiswerkbegeleiding staat onder toezicht van professionals die uw kind altijd persoonlijk en vooral positief benaderen. Wij geloven in het doorbreken van de neerwaartse spiraal en vinden altijd een passende oplossing voor het probleem waar een leerling tegenaan loopt. Het gezamenlijk doel van u als ouder zijnde en AFTER’S COOL is het behalen van goede schoolresultaten en het ontstaan van meer zelfvertrouwen bij uw kind. Als einddoel kan uw kind helemaal zelfstandig aan de slag en zijn of haar huiswerk maken.

Huiswerkbegeleiding van AFTER’S COOL in de praktijk

U kunt uw kind aanmelden voor huiswerkbegeleiding via de website of telefonisch, dat gaat heel makkelijk. Daarna zullen wij een intake gesprek regelen met u om te kijken waar de moeilijkheden liggen voor uw kind. Zo zijn we in staat om uw kind de beste begeleiding te bieden en oplossingsgericht te werk te gaan met uw kind. Uw kind kan zelf op een locatie beginnen met huiswerkbegeleiding.

Interesse in huiswerkbegeleiding van AFTER’S COOL?

Heeft u interesse gekregen in onze huiswerkbegeleiding? Neem dan gerust contact op met AFTER’S COOL. Wij staan u graag te waar. Wij kunnen u uitgebreid advies geven over onze huiswerkbegeleiding en maken graag een afspraak met u om te bepalen waar wij ondersteuning kunnen bieden.

(40)

De beste radiator kopen doet u bij Radiatorwarmte.nl!

Een radiator regelt de warmte. Radiatoren worden gebruikt om warmte af te staan uit een doorstromende vloeistof aan langsstromende lucht. Een radiator is een verwarmingsapparaat dat gebruikt wordt voor de centrale verwarming. Dit wordt vooral toegepast wanneer u in een bepaalde ruimte lekker warmte wil creëren. Natuurlijk is het mogelijk om een radiator te plaatsen in uw slaapkamer, keuken, badkamer, woonkamer enz. voor een constante verwarming. De radiator kan zowel tegen de muur als vrijstaand geplaatst worden zodat der radiator weinig ruimte in neemt.
Delonghi is een fabrikant van onze radiatoren. Al sinds 1985 produceren ze al radiatoren, met als resultaat er nu een dagproductie van 9000 stuks is.

Voordelen radiatoren

Heeft u nog twijfels over een radiator kopen? Misschien kunnen de voordelen van een radiator u overtuigen. Een radiator is efficiënt, veilig en energiebesparend.

Assortiment radiatoren

In onze webshop vindt u een groot assortiment radiatoren. U kunt een radiator op maat kopen en in verschillende soorten. In ons assortiment vindt u de volgende radiators:

      
Bij radiatoren kunt u verschillende aansluitingsmaterialen kopen. Dit is handig bij een kapt onderdeel van de verwarmingsinstallatie. Door het aansluitingsmateriaal kunt u onderdelen makkelijk en snel vervangen. De materialen kunt u ook via de webshop kopen. In de webshop vindt u de volgende aansluitingsmaterialen:
• Radiatorkranen en toebehoren
• Radiator en buis bevestigingen
• Buis isolatie
• CV ketels
• Vernikkelde knelfittingen
• Messing knelfittingen
• Kunststof cv buis / verdelers

Een radiator kopen

Nu overtuigt van de voordelen van een radiator en wilt u er een kopen? Maar wilt u liever niet uit huis voor een radiator? Een radiator kunt u online kopen bij Radiatorwarmte.nl. Via de webshop kunt u direct een bestelling plaatsen. Radiatorwarmte levert de radiatoren uit voorraad. Binnen 48 uur heeft u een radiator in huis. Natuurlijk kunt u ons om advies vragen. Daarvoor hoeft u ons alleen te bellen op 0180-662233, of te mailen naar info@radiatorwarmte.nl.

(53)

Bijles van AFTER’S COOL, daar kom je veder mee!

AFTER’S COOL haalt de basis weer naar boven, we helpen leerlingen ‘leren leren’ en helpen hen inhoudelijk verder met de ingewikkelde leerstof.

AFTER’S COOL zorgt voor dagelijks bijlessen in alle vakken en op ieder niveau, van scheikunde en Engels en van M&O tot wiskunde.  Ook hebben we voorbereidende bijlessen op de verplichte taal- en rekentoetsen. We zijn bekend met de werkwijze van scholen rond onze vestigingen en we proberen kinderen die probleemvakken hebben maar ook kinderen die uit willen blinken in hun schoolresultaten.

Waarom bijles bij AFTER’S COOL?

Bijles is hét middel om in korte tijd perfect voorbereid te worden op een examen, toets of herkansing. We zetten ervaren begeleiders met verschillende specialiteiten in, zodat we altijd de meest specifieke inhoudelijke hulp kunnen bieden. Tijds een bijles willen we de basis weer bovenhalen en de benodigde kennis en vaardigheden voor de komende toets trainen. De pragmatische aanpak zorgt ervoor dat scholieren zowel voor de toets als op lange termijn baat hebben van onze bijlessen.

Bijles bij AFTER’S COOL betekent één-op-één begeleiding waarbij de leerling samen met de docent werkt aan een specifiek vak of aan meerdere vakken.  Onze docenten richten de bijles in naar de behoeftes van de leerling. AFTER’S COOL volgt de resultaten van de leerling en houdt contact met de ouders over de voortgang.

Door jarenlange ervaring hebben we veel kennis in huis. Leerlingen verlaten ons met een nieuw verworven zelfstandigheid en vol zelfvertrouwen! Zo hebben de bijlessen snel betere schoolresultaten tot gevolg.

Wanneer bijles?

AFTER’S COOL biedt hulp bij vakken die moeilijk zijn voor de leerling. Het kan zijn door een achterstand of dat er gewoon weer extra uitleg nodig is.  We richten we ons altijd op de te leren stof en werken toe naar overhoringen en proefwerken. Ook kan er tijd besteed worden aan de planning van een bepaald vak.

Bijlessen bij AFTER’S COOL zijn volledig in overleg en flexibel in te plannen, u zit dus nergens aan vast! 

Kosten

De kosten van de individuele bijlessen bedragen 40,- euro per uur. Indien de bijles gecombineerd wordt met huiswerkbegeleiding van AFTER’S COOL geldt een tarief van 30,- euro per uur. De bijlessen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

Wij vertellen u graag meer. Neem vrijblijvend contact op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen!

(27)

Landmeten bij Vanderhelm in Berkel en Rodenrijs

Landmeten

Wanneer u land op wil meten voor bijvoorbeeld je huis, je bedrijf of heel wat anders. Kunnen wij u veder helpen en dat doen we graag. Landmeten is het verzamelen van data om het daarna om te zetten naar een tekening. Een soort visuele benadering van de werkelijkheid. Of andersom: Landmeten kan een toekomstige situatie zichtbaar maken. Om de klant een zo duidelijk mogelijk tekening te kunnen presenteren heeft de landmeter een goed begrip van infrastructuur. Landmeten is immers een kwestie van meten met de goede maat. Dit waarborgt kwaliteit en bij VanderHelm bent u goed voor alle voorkomende landmeetkundige werkzaamheden. Onze landmeters kunnen met behulp van deformatiemetingen onder andere de zettingen monitoren bij aangebrachte monitoren. Landmeten gaat ook over ondergrondse infrastructuur. Wij graven regelmatig proefsleuven om kabels en leidingen digitaal duidelijk vast te kunnen legen of worden er inspectieputten met de bijhorende BOB maten ingemeten. De landmeters gebruiken Leica apparatuur waarbij zij beschikken over GPS, Total Station en digitale waterpas. Bij het landmeten maken ze gebruik van het landelijk dekkend referentienetwerk voor GPS van LNR Globalcom. Voor het verwerken van de inmeetgegevens wordt gebruik gemaakt van AutoCAD en LisCAD en kunnen metingen omgezet worden naar Microstation. Zo kan elk gewenst formaat geleverd worden aan de klant. De landmeters van VanderHelm breiden zich goed voor bij elke klant, ze weten welke informatie de klant uiteindelijk wil. VanderHelm wil graag dat de klanten goed met onze meetresultaten om kan gaan. Kort gezegd: inmeten, nulmetingen, hoeveelheidberekeningen, monitoren, bouwmaatvoering, uitzetten, tekenen en deformatiemetingen zijn bekende elementen voor de landmeters van VanderHelm.  Het is een goed keus om met ons te werken als het gaat om landbouw. Wij doen het graag voor u.

Wil je meer informatie of wil je contact met ons opnemen ga dan naar onze website, en wij helpen u graag veder.

 

(21)

Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek is een begrip dat steeds vaker voorkomt bij de bouw in de ruimtelijke inrichting.

Door veel bedrijven wordt ecologisch onderzoek zelfs als noodzakelijk gezien. Bij een ecologisch onderzoek wordt er gekeken naar de aanwezige natuurwaarden in een bepaald gebied. Bij zo’n gebied kan gedacht worden aan bedrijventerreinen, woonwijken, wegen of recreatiegebieden. Door te onderzoeken of er gebouwd kan worden in een bepaald gebied worden onvoorziene problemen voorkomen. Het is van belang om een ecologisch onderzoek uit te voeren omdat dit veel kosten bespaard wanneer de ecologische problemen worden ontdekt vóór de bouw van een project.

Risico’s
Je kunt je afvragen waarom een ecologisch onderzoek noodzakelijk wordt gevonden. De hoofdreden hiervan is dat er bij een ecologisch onderzoek gekeken wordt naar risico’s die kunnen optreden bij het bouwen van een project. De Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet van 1998 spelen hierbij een grote rol. Door middel van een ecologische quickscan kunnen deze risico’s in kaart worden gebracht. Een risico die kan ontstaan bij het bouwen van een project is dat er beschermde soorten voorkomen in het betreffende gebied. Door een inschatting te maken van de aanwezige flora en fauna op basis van biotoop kunnen de verwachte negatieve effecten in kaart worden gebracht.

Inventarisatie
Nadat er is onderzocht of er beschermde soorten in een gebied voorkomen is het goed om te inventariseren om welke aantallen dit gaat. Het onderzoeken van de aantallen en de verspreiding van bepaalde flora en fauna is van belang omdat de effecten van ingrepen zo worden vastgesteld.

VanderHelm
VanderHelm is gespecialiseerd in onderzoek, advies en realisatie met betrekking tot ecologisch onderzoek. Met de kennis die VanderHelm in huis heeft kunnen zij zich tot in de kleine details adviseren over ecologisch onderzoek. VanderHelm beschikt over de juiste kennis die gaat over de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet.Tenslotte kan VanderHelm u adviseren over de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Kijk voor meer info op: www.vdhelm.nl

(38)